Infolinia psychologiczna

System Wczesnej Interwencji

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach od 2010 roku realizowany jest program wspomagajacy funkcjonowanie Policji w ramach Platformy Systemu Wczesnej Interwencji koordynowany przez Biuro Kontroli KGP. Założeniem programu jest kształtowanie u kadry kierowniczej jednostek terenowych Policji w ramach specjalistycznych warsztatów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym odnoszacych się do kontaktów interpersonalnych w relacji przełożony - podwładny. Ponadto dzięki jednemu z narzędzi komunikowania się w ramach Platformy SWI, jakim jest newsletter SWI, realizowane są działania proaktywne, mające za zadanie sygnalizowanie zaistniałych problemów w działaniu organizacji jaką jest Policja, aby uniknąć ich wystąpienia w przyszłości. Newsletter SWI jest opracowywany według standardów określonych na Platformie SWI a jego odbiorcami są Komendanci Miejscy / Powiatowi garnizonu ślaskiego. Realizacją wszelkich przedsięwzieć związanych z funkcjonowaniem Systemu Wczesnej Interwencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmuje się Zespół powołany Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym wiodąca rolę pełni Wydział Kontroli przy wsparciu ze strony Kierownika Sekcji Psychologów, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego d/s Praw Człowieka oraz przedstawicieli Szkoły Policji w Katowicach.

Powrót na górę strony