Pomoc ofiarom przestępstw

Tam znajdziesz pomoc...

Na terenie naszego miasta funkcjonuje wiele placówek świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. W przypadku takich problemów można skontaktować się z dzielnicowym osobiście bądź telefonicznie. Pomocna w tym na pewno będzie aplikacja Moja Komenda, gdzie znajdą Państwo przypisanego według miejsca zamieszkania dzielnicowego, który obsługuje konkretny rejon służbowy. Jego doświadczenie i fachowa wiedza z pewnością będą wsparciem w trudnym okresie.

Problem przemocy w rodzinie zawsze był tematem wstydliwym i trudnym dla osób nią dotkniętych. Dlatego tak ważne jest, by przełamać milczenie i stawić czoła domowym oprawcom. Na terenie naszego miasta działa wiele instytucji, które oferują pomoc oraz wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. Warto skorzystać z ich pomocy i wsparcia. Swoim doświadczeniem i cennymi radami służą także siemianowiccy dzielnicowi. Aby skontaktować się z odpowiednim dzielnicowym, można skorzystać z wykazu umieszczonego na stronie internetowej naszej komendy. Przydatna jest także aplikacja Moja Komenda. Przypominamy, że telefony komórkowe dzielnicowych są aktywne podczas pełnionych przez nich służb. Nie są to telefony alarmowe, na które można zgłaszać interwencje.

Lista placówek świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.Fitznerów 3 tel. 32 762 81 00, 32 762 81 44 email: sekretariat@oik.siemianowice.pl   psycholog@oik.siemianowice.pl  

strona internetowa: www.oik.siemianowice.pl

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 17 tel. 32 765 62 00 email: mops@mops.siemianowice.pl

strona internetowa: www.mops.siemianowice.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (MOPS) ul. Szkolna 17 tel. 32 765 62 00

strona internetowa: www.mops.siemianowice.pl/wp/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

4. Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16 tel. 47 8531 255, 47 8531 201 email: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl

strona internetowa: www.siemianowice-slaskie.policja.gov.pl

5. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich ul. 1 Maja 11 tel. 32 228 31 14 email: siemianowice@katowice.po.gov.pl

strona internetowa: www.katowice.po.gov.pl

6. Sąd Rejonowy ul. Chorzowska 14 tel. 32 766 43 10 

strona internetowa: www.siemianowice.sr.gov.pl

7. I Zespół Kuratorksiej Służby Sądowej ul. Chorzowska 14 tel. 32 766 43 81

strona internetowa: www.siemianowice.sr.gov.pl/bip/578

8. Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Aleja Młodych 16 tel. 32 765 41 38, 32 766 95 80, 606 699 674 email: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

strona internetowa: www.uzaleznienia.siemianowice.pl

9. Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego ul. Szkolna 2 tel. 506 016 187 (Poradnia), 506 016 195 i 32 228 30 21 (dzienny odział psychiatryczny) email: kontakt@spzlp.pl

strona internetowa: www.spzlp.pl

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Olimpijska 2a tel. 32 608 65 65, 509 199 440 email:poradniasiemianowice@onet.pl

strona internetowa: www.ppp.siemianowice.pl

Powrót na górę strony