Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Działkowcy ROD Pokój włączyli się w tworzenie mapy zagrożeń

Siemianowiccy mundurowi spotkali się dzisiaj z działkowcami z ROD Pokój. To już kolejni działkowicze, którzy aktywnie włączyli się w proces tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Uczestnikom konsultacji przedstawiono diagnozę stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta oraz nakreślono założenia, jakie spełniać ma krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Oprócz tego była to doskonała okazja, aby poznać bliżej pracę policjantów, a dla mundurowych możliwość wysłuchania oczekiwań społeczeństwa.

Celem spotkania było m.in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie mapy bezpieczeństwa. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tworzonej mapy. Ma ona opierać się o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie ma być kolejnym zbiorem danych statystycznych, ale istotnym narzędziem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Na dzisiejsze spotkanie pomimo pięknej pogody przybyło kilkudziesięciu działkowców, którzy poprzez swoją aktywną postawę, chcą mieć wpływ na informacje zawarte na mapie oraz dbać o bezpieczeństwo na terenie swojego ogrodu oraz miejsca zamieszkania. Działkowcy z ROD Pokój wyrazili swoje opinie i sugestie oraz wypełnili przygotowane przez KWP w Katowicach ankiety.

  • konsultacje społeczne
  • konsultacje społeczne
  • konsultacje społeczne
Powrót na górę strony