Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Mapa bezpieczeństwa z działkowcami

Kolejni działkowcy włączyli się w tworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Tym razem mundurowi spotkali się z działkowcami z ROD Malwa. Uczestnikom konsultacji przedstawiono diagnozę stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta oraz nakreślono ogólne ramy realizowanego właśnie projektu tworzenia graficznych, ogólnodostępnych map zagrożeń.

Celem spotkania było m.in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie mapy bezpieczeństwa. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tworzonej mapy. Ma ona opierać się o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie ma być kolejnym zbiorem danych statystycznych, ale istotnym narzędziem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Działkowcy z ROD Malwa wyrazili swoje opinie i sugestie oraz wypełnili przygotowane przez KWP w Katowicach ankiety.

  • konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń
Powrót na górę strony