Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Mapa zagrożeń okiem seniorów

Dzisiaj siemianowiccy policjanci spotkali się w SCK Jarzębina z seniorami. Konsultacje społeczne związane są z tworzoną mapą zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Oprócz zebrania istotnych informacji, jakie chcieliby widzieć seniorzy na tworzonej mapie, spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia im, jak mają zachowywać się, by nie stać się ofiarą oszustów.

O nowym narzędziu, jakim jest tworzona mapa zagrożeń bezpieczeństwa opowiedział seniorom Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Emilian Klimas. Przybliżył on również uczestnikom spotkania, jak kształtowała się przestępczość w ubiegłym roku w naszym mieście. W konsultacjach społecznych udział wzięli również dzielnicowi, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe ostrzegli seniorów przed metodami, jakimi posługują się oszuści. Aby seniorzy mogli skorzystać w swoich domach z rad policjanta, otrzymali ulotkę informacyjną podpisaną przez Komendanta Miejskiego Policji i Prezydenta Miasta. Pomimo tego, że dzisiejsza grupa nie jest aktywnym odbiorcą internetowym, mundurowi zachęcili uczestników konsultacji do odwiedzania strony internetowej siemianowickiej komendy przy udziale swoich dorosłych dzieci czy wnucząt. Informacje tam umieszczane oraz stworzona zakładka dotycząca mapy zagrożeń z całą pewnością podniesie ich świadomość w kwestii bezpieczeństwa.

  • konsultacje społeczne z seniorami
  • konsultacje społeczne z seniorami
  • konsultacje społeczne z seniorami
  • konsultacje społeczne z seniorami
  • konsultacje społeczne z seniorami
  • konsultacje społeczne z seniorami
Powrót na górę strony