Skargi/wnioski

Przyjmowanie skarg

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjecia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon 0-22-55-17-760, 0-22-55-17-811

centrala: 0-22-55-17-700

 

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich lub jego Zastępca przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 15:30 do 18:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Ponadto skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich można składać:

  • ustnie do protokołu - w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Jana Pawła II 16, 41-100 w Siemianowicach Śląskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przez wyznaczonych policjantów lub pracowników Komendy działających w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich

  • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Ślaskich w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

  • faksem - na numer: 47 85 316 24

  • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl

  • listownie - na adres: Komenda Miejska Policji, ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie

WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie o przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, składane skargi і wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę będą pozostawione bez rozpoznania.

 

 

Powrót na górę strony