Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Poniżej przedstawiamy zasady, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Należy m.in uiścić opłatę skarbową wpłacając podaną kwotę na wskazany numer konta bankowego i wypełnić wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Istnieje także możliwość uzyskania bezpłatnie informacji ustnej. Wtedy koniecznym jest osobiste stawiennictwo z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na żądanie osoby zainteresowanej, zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek taki należy skierować do Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21 wynosi 17 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego:

w kasie Urzędu Miejskiego Siemianowic Śląskich:

kasa nr 1 przy ul. Jana Pawła II 10
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00

kasa nr 2 przy ul. Michałkowickiej 105
poniedziałek: 7.00 - 14.30 i 15.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 14.30 i 15.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 12.30 i 13.00 - 14.00

kasa nr 3 przy ul. Jana Pawła II 1 – Referat Komunikacji
poniedziałek: 7.00 - 15.30 i 15.45 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 13.30

lub na rachunek bankowy 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823.

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 10 71 – tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Informacje ustne można uzyskać od poniedziałku do piątku w Zespole Łączności i Informatyki KMP Siemianowice Śląskie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  • napis KMP Siemianowice Śląskie
Powrót na górę strony