2024- rok pieszego

Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy"

Wczoraj policjanci z drogówki przeprowadzili działania pn. "Bezpieczny Pieszy". Szczególnie w rejonach przejść dla pieszych przyglądali się zachowaniom kierujących oraz samych pieszych. Łamanie przepisów prawa na odcinkach drogi, na której są przejścia dla pieszych stwarza większe ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem pieszego. Tym razem kierujący w większym stopniu bagatelizowali obowiązujące przepisy drogowe, za co ponieśli prawne konsekwencje.

Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pn. "Bezpieczny Pieszy", które trwały od godziny 6.00 do 16.00. W tym czasie bacznie przyglądali się relacjom zachodzącymi pomiędzy pieszymi a zmotoryzowanymi, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Tam właśnie kierujący powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość jazdy do obowiązujących przepisów.  Na 28 zmotoryzowanych przyłapanych na popełnianych wykroczeniach, 14 dotyczyło zbyt szybkiej jazdy, a 1 nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Natomiast 3 pieszych przechodziło w miejscu do tego niedozwolonym, czym narażało swoje życie i zdrowie. Za łamanie prawa 26 użytkowników dróg zostało ukaranych mandatami karnymi, a 5 pouczonych. Mamy nadzieję, że spotkanie ze stróżami prawa będzie nauczką i od tej pory zarówno piesi, jak i kierowcy będą przestrzegać przepisów drogowych.

Powrót na górę strony