Zielona strefa- ochrona zwierząt i środowiska

Zielona strefa- ochrona zwierząt i środowiska

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”

Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

 

Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: pg@siemianowice.ka.policja.gov.pl

 

Istnieje też możliwość zgłoszenia krzywdy zwierząt bądź niszczenia środowiska za pośrednictwem - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Katalog zgłoszeń jest bardzo rozbudowany, dlatego zachęcamy, by skorzystać również z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych czynach popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności: znęcania się nad zwierzętami, kłusownictwa, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych, dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnej wycinki drzew oraz poruszania się po terenach leśnych quadami.

Powrót na górę strony