Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Kolejna konsultacja społeczna na temat mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Kolejni mieszkańcy Siemianowic Śląskich włączyli się w tworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Tym razem mundurowi spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Michałkowic. Uczestnikom konsultacji przedstawiono diagnozę stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta oraz nakreślono ogólne ramy realizowanego właśnie projektu tworzenia graficznych, ogólnodostępnych map zagrożeń.

Celem spotkania było m.in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie mapy bezpieczeństwa. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tworzonej mapy. Ma ona opierać się o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie ma być kolejnym zbiorem danych statystycznych, ale istotnym narzędziem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Mieszkańcy Michałkowic jak i uczestniczący w konsultacji radny miasta p. Jan Wieczorek wyrazili swoje opinie i sugestie oraz wypełnili przygotowane przez KWP w Katowicach ankiety.

  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne
Powrót na górę strony