Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Kolejne konsultacje społeczne

Dzisiaj w Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia mieszczącym się przy Alei Młodych odbyło się kolejne spotkanie mundurowych związane z tworzoną mapą zagrożeń naszego miasta. Konsultacje społeczne zostały poprowadzone przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Krzysztofa Burka. Policjanci zebrali opinie i głosy mieszkańców m.in na temat przyszłych map.

W konsultacjach społecznych uczestniczył dyrektor zakładu Lech Cierpioł, terapeuci oraz osoby korzystające z pomocy Zakładu Uzależnień i Współuzaleznienia. Każdy z biorących udział w spotkaniu gości miał możliwość zaprezentowania własnych uwag i spostrzeżeń co do prezentowanego projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Tworzona mapa ma aktywizować społeczeństwo w problematyce bezpieczeństwa publicznego.

  • konsultacje społeczne
  • konsultacje społeczne
Powrót na górę strony