Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Mapa zagrożeń wspólnie z Śląskim Stowarzyszaniem Pomocy Ofiarom Przestępstw

Współpraca siemianowickiej Policji z Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiar Przestępstw istnieje już od dawna. Dlatego też mundurowi w procesie tworzenia narzędzia informatycznego, jakim ma być Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa chcieli poznać spostrzeżenia i uwagi osób działających w ŚSPOP oraz tych, którzy korzystają z jego pomocy. Konsultacje społeczne odbyły się przy ul. Kapicy 15, gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia.

Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Orgaznizowane konsultacje społeczne mają służyć aktywizacji lokalnej społeczności w kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Utworzenie mapy zagrożeń na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym jest jednym z priorytetów Komendy Głównej Policji i MSWiA. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Nieodzowna jest również rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Stąd też dzisiejsze spotkanie mundurowych, które odbyło się w Śląskim Stowarzyszeniu  Pomocy Ofiarom Przestępstw.

  • dzielnicowy
Powrót na górę strony