Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Konsultacje społeczne z działkowcami

Dzisiaj w ROD Szarotka odbyło się kolejne zaplanowane spotkanie, którego celem było poznanie oczekiwań społecznych w zakresie tworzonej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ideę mapy przybliżył działkowcom Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Emilian Klimas. W konsultacjach wzięli udział działkowcy, Prezes ROD Szarotka oraz koordynator Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Celem spotkania było m.in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie mapy bezpieczeństwa. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tworzonej mapy. Ma ona opierać się o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie ma być kolejnym zbiorem danych statystycznych, ale istotnym narzędziem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

  • konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń
  • konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń
  • konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń
  • konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń
Powrót na górę strony