Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Konsultacje społeczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Dzisiaj w Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyła się kolejna konsultacja społeczna dotycząca mapy zagrożeń bezpieczeństwa naszego miasta. Przedstawiciele siemianowickiej komendy mieli możliwość wysłuchania pracowników OIK-u, MOPS-u i osób objętych pomocą ośrodka w zakresie informacji, jakie chcieliby znaleźć na tworzonej mapie. Tworzona mapa będzie istotnym elementem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

Stworzenie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ma ona odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli- społeczność lokalną. Mapa powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń. Tym razem konsultacje odbyły się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy OIK-u, MOPS-u oraz osoby korzystające z pomocy ośrodka. Z uwagi na to, że zjawisko przemocy jest głównym aspektem pracy ośrodka, tematyka ta dominowała również w podjętej dyskusji.

  • uczestnicy konsultacji społecznych
  • uczestnicy konsultacji społecznych
  • uczestnicy konsultacji społecznych
Powrót na górę strony