Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Pierwsza konsultacja społeczna na temat mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbyła się pierwsza konsultacja społeczna dotycząca stworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa naszego miasta. Ma to być narzędzie służące poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem. Debaty i konsultacje społeczne w tym zakresie mają poznać oczekiwania społeczne z zakresu bezpieczeństwa i zmierzać do zdefiniowania, jakie informacje są przez lokalne społeczeństwo pożądane.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta o 12.00 rozpoczęła się debata społeczna dotycząca mapy zagrożeń bezpieczeństwa naszego miasta. Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich mł.insp. Dariusz Kopeć przedstawił założenia tworzonego narzędzia informatycznego, jakim ma być Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Scharakteryzował również strukturę naszej jednostki i przedstawił dane dotyczące przestępczości kryminalnej, gospodarczej oraz drogowej. 

W debacie udział wzięli zaproszeni goście: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, radni, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ochotnicza Straż Pożarna, przedstawiciele  prokuratury, siemianowickiego magistratu, stowrzaszyszeń i organizacji pozarządowych, OIK-u, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz pogotowia ratunkowego. Wśród gości nie zabrakło również służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, SOK-u oraz Straży Miejskiej.

Wszyscy zebrani goście chętnie wypowiadali się w sprawach bezpieczeństwa naszego miasta oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi co do kształtu tworzonej mapy zagrożeń. Aby poznać oczekiwania społeczności lokalnej, do końca lutego zaplanowanych jest wiele takich konsultacji, których odbiorcami będą różne grupy społeczne. O terminach debat będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.66 MB)

Powrót na górę strony