Informacje dla osób niesłyszących

Informacje dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z dyżurnym lub:

  • na adres email: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl
  • telefonicznie: 47 853 12 01, 47 853 12 55


 

Opis filmu: film z tłumaczem języka migowego

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Powrót na górę strony