Wiadomości

Złożyła rotę ślubowania

Data publikacji 07.01.2022

Rotę ślubowania złożyła nowa policjantka, która zasiliła stan kadrowy siemianowickiej komendy. Uroczystość ślubowania z uwagi na pandemię miała skromniejszy charakter i niestety nie mogli w niej wziąć udziału bliscy, dla których z pewnością byłoby to duże przeżycie. Policjantka niebawem rozpocznie kurs podstawowy na wyznaczonej Szkole Policji, a następnie odbędzie adaptację zawodową w poododziale prewencji. Dopiero po tym będzie mogła wspierać mundurowych w służbie.

Komendant pogratulował nowej policjantce wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązała się ona strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinna pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Już wkrótce policjantka będzie miała możliwość zgłębienia tajników policyjnego rzemiosła. Zostanie bowiem skierowana na kurs podstawowy w szkole policyjnej, gdzie po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasili zasoby kadrowe siemianowickiej jednostki, do której została przydzielona. Szef siemianowickich mundurowych życzył nowej policjantce powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji, sukcesów w służbie oraz bezpiecznych powrotów ze służby do domu. Przypomniał, że od chwili mianowania do służby w Policji musi szczególną uwagę zwracać na etykę i przestrzegać porządku prawnego.

policjantka stoi w szeregu z przełożonymi na wprost Komendantapolicjantka składa przysięgępolicjantka składa przysięgęakt ślubowania

Powrót na górę strony